Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojak439194 SGWaAP
0.401výsadkár4342 SGWaAP
0.410ženista2991 SGWaAP
0.438zajatec24281 SGWaAP
0.448dôstojník75659 SGWaAP
0.455červenoarmejec1409 SGWaAP
0.494armáda317169 SGWaAP
0.495civilista31261 SGWaAP
0.503námorná_pechota2926 SGWaAP
0.507žoldnier12043 SGWaAP
0.519delostrelec3028 SGWaAP
0.522letec15987 SGWaAP
0.528pluk21773 SGWaAP
0.529poddôstojník4709 SGWaAP
0.529odvedenec873 SGWaAP
0.535generál101289 SGWaAP
0.540veliteľ145290 SGWaAP
0.542okupant9714 SGWaAP
0.545gardista7959 SGWaAP
0.547seržant11907 SGWaAP
0.547batalión1905 SGWaAP
0.549prápor20875 SGWaAP