Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vodohospodárstvo979 SGWaAP
0.342vodné_hospodárstvo10358 SGWaAP
0.442vodárenstvo1117 SGWaAP
0.501poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.518energetika70581 SGWaAP
0.534lesníctvo13192 SGWaAP
0.541hydrogeológia821 SGWaAP
0.547vodohospodárska6158 SGWaAP
0.552petrochémia1003 SGWaAP
0.565potravinárstvo14882 SGWaAP
0.569hydrológia2353 SGWaAP
0.573vodohospodárske2081 SGWaAP
0.575petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.577lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.583environmentálne_inžinierstvo861 SGWaAP
0.587meliorácia1098 SGWaAP
0.590materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.594teplárenstvo917 SGWaAP
0.595hutníctvo6626 SGWaAP
0.596energetikum405 SGWaAP
0.605strojníctvo813 SGWaAP
0.606plynárenstvo3102 SGWaAP
0.608ťažobný_priemysel2440 SGWaAP
0.614agropotravinárstvo594 SGWaAP