Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voľnomyšlienkár809 SGWaAP
0.290voľnomyšlienkar594 SGWaAP
0.426slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.474intelektuál31790 SGWaAP
0.487reakcionár676 SGWaAP
0.515fanatický7444 SGWaAP
0.529revolucionár13003 SGWaAP
0.530puritán2217 SGWaAP
0.532sektár1994 SGWaAP
0.533bigotný1642 SGWaAP
0.535racionalista1259 SGWaAP
0.537bohém3118 SGWaAP
0.539svetoobčan1117 SGWaAP
0.540idealista5821 SGWaAP
0.541ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.542blúznivec436 SGWaAP
0.543burič2805 SGWaAP
0.544náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.545nihilista865 SGWaAP
0.545anarchista6438 SGWaAP
0.546anarchistický1321 SGWaAP
0.548rebelant2049 SGWaAP
0.553excentrik678 SGWaAP
0.556sveták1380 SGWaAP