Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voľakedajšie415 SGWaAP
0.326niekdajšie9642 SGWaAP
0.543chýrne733 SGWaAP
0.563vtedajšie20739 SGWaAP
0.576bývalé50219 SGWaAP
0.597dávne8941 SGWaAP
0.607tunajšie10797 SGWaAP
0.616voľakedajšia1063 SGWaAP
0.616vychýrené1612 SGWaAP
0.620terajšie18788 SGWaAP
0.625spustnuté708 SGWaAP
0.626kniežacie672 SGWaAP
0.628storočné1292 SGWaAP
0.633svojrázne2229 SGWaAP
0.640panovnícke412 SGWaAP
0.642schátrané588 SGWaAP
0.645stáročné725 SGWaAP
0.656neslávne1386 SGWaAP
0.657slávne27902 SGWaAP
0.662starodávne2796 SGWaAP
0.662aristokratické855 SGWaAP
0.665povestné7012 SGWaAP
0.666ošarpané706 SGWaAP
0.671štyridsaťročné816 SGWaAP
0.671dovtedajšie2412 SGWaAP
0.672feudálne1921 SGWaAP
0.673šľachtické1395 SGWaAP
0.675podaktoré577 SGWaAP
0.680kráľovské21268 SGWaAP
0.682novodobé5396 SGWaAP
0.684stredoveké16814 SGWaAP
0.685provinčné2308 SGWaAP
0.686koloniálne2535 SGWaAP
0.686imperiálne699 SGWaAP
0.686ošumelé428 SGWaAP
0.690ctihodné470 SGWaAP
0.692korunovačné1405 SGWaAP
0.692uhorské7705 SGWaAP
0.693pradávne837 SGWaAP
0.694rázovité401 SGWaAP
0.694voľakedajší1449 SGWaAP
0.696neveľké4214 SGWaAP
0.697polstoročné409 SGWaAP
0.697archaické1563 SGWaAP
0.698súdobé850 SGWaAP
0.698legendárne10149 SGWaAP
0.699zbojnícke518 SGWaAP
0.699vinohradnícke1822 SGWaAP
0.700dolnozemské458 SGWaAP