Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voľakedajšie415 SGWaAP
0.326niekdajšie9642 SGWaAP
0.543chýrne733 SGWaAP
0.563vtedajšie20739 SGWaAP
0.576bývalé50219 SGWaAP
0.597dávne8941 SGWaAP
0.607tunajšie10797 SGWaAP
0.616voľakedajšia1063 SGWaAP
0.616vychýrené1612 SGWaAP
0.620terajšie18788 SGWaAP
0.625spustnuté708 SGWaAP
0.626kniežacie672 SGWaAP
0.628storočné1292 SGWaAP
0.633svojrázne2229 SGWaAP
0.640panovnícke412 SGWaAP
0.642schátrané588 SGWaAP
0.645stáročné725 SGWaAP
0.656neslávne1386 SGWaAP
0.657slávne27902 SGWaAP
0.662starodávne2796 SGWaAP
0.662aristokratické855 SGWaAP
0.665povestné7012 SGWaAP
0.666ošarpané706 SGWaAP
0.671štyridsaťročné816 SGWaAP
0.671dovtedajšie2412 SGWaAP