Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voľakedajšia1063 SGWaAP
0.419niekdajšia29687 SGWaAP
0.597starosvetská772 SGWaAP
0.616voľakedajšie415 SGWaAP
0.626chýrna2468 SGWaAP
0.633voľakedajší1449 SGWaAP
0.646niekdajšie9642 SGWaAP
0.647ošumelá1190 SGWaAP
0.649predvojnová3032 SGWaAP
0.650chýrečná416 SGWaAP
0.651bývalá214617 SGWaAP
0.662vychýrená5323 SGWaAP
0.664povestná17749 SGWaAP
0.664vtedajšia65673 SGWaAP
0.668zašlá_sláva3385 SGWaAP
0.682svojrázna8107 SGWaAP
0.684spustnutá1749 SGWaAP
0.684dovtedajšia5802 SGWaAP
0.685terajšia47674 SGWaAP
0.687zabudnutá21989 SGWaAP
0.688starodávna8691 SGWaAP
0.690dvestoročná1039 SGWaAP
0.691ošarpaná3661 SGWaAP
0.691dedova1138 SGWaAP
0.696staručká3342 SGWaAP