Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voľakedajší1449 SGWaAP
0.358niekdajší54472 SGWaAP
0.549chýrny4361 SGWaAP
0.563bývalý623394 SGWaAP
0.565vtedajší115636 SGWaAP
0.602predvojnový2945 SGWaAP
0.606chýrečný665 SGWaAP
0.619niekdajšie9642 SGWaAP
0.626slávny162353 SGWaAP
0.633voľakedajšia1063 SGWaAP
0.637terajší65475 SGWaAP
0.638dávny41195 SGWaAP
0.652vychýrený5555 SGWaAP
0.656predrevolučný632 SGWaAP
0.671neslávny2863 SGWaAP
0.673spustnutý2190 SGWaAP
0.680ošumelý1458 SGWaAP
0.680povestný18449 SGWaAP
0.686železničiarsky1036 SGWaAP
0.686dedinský21090 SGWaAP
0.687zašlý3076 SGWaAP
0.688niekdajšia29687 SGWaAP
0.688dlhoročný78527 SGWaAP