Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vniknúť28337 SGWaAP
0.409preniknúť89963 SGWaAP
0.425vnikať10204 SGWaAP
0.580nevniknúť1046 SGWaAP
0.589vtrhnúť24780 SGWaAP
0.599prenikať70300 SGWaAP
0.606vpadnúť7202 SGWaAP
0.615vlákať1886 SGWaAP
0.623vletieť11818 SGWaAP
0.627vlámať21388 SGWaAP
0.629vylomiť5579 SGWaAP
0.633vojsť204683 SGWaAP
0.641vkĺznuť12274 SGWaAP
0.642vkradnúť6523 SGWaAP
0.646vpáliť3232 SGWaAP
0.655vraziť35181 SGWaAP
0.658vypáčiť6188 SGWaAP
0.660vpustiť13472 SGWaAP
0.660vstúpiť355378 SGWaAP
0.668zasiahnuť222312 SGWaAP
0.670vliezť16583 SGWaAP
0.670prekĺznuť5806 SGWaAP
0.675vbehnúť22441 SGWaAP