Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vnikať10204 SGWaAP
0.308prenikať70300 SGWaAP
0.425vniknúť28337 SGWaAP
0.527preniknúť89963 SGWaAP
0.541vrastať1106 SGWaAP
0.544vnárať3662 SGWaAP
0.544vpúšťať2356 SGWaAP
0.551zarývať1823 SGWaAP
0.554vháňať3932 SGWaAP
0.561vťahovať7608 SGWaAP
0.569presakovať5549 SGWaAP
0.572neprenikať2948 SGWaAP
0.576nevnikať467 SGWaAP
0.581prenikanie17246 SGWaAP
0.582vkrádať4757 SGWaAP
0.582zatláčať3216 SGWaAP
0.588prúdiť52169 SGWaAP
0.592vstupovať145415 SGWaAP
0.592unikať45994 SGWaAP
0.595prerážať4592 SGWaAP
0.605zabodávať1137 SGWaAP