Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vnútrozemské1090 SGWaAP
0.398pobrežné4582 SGWaAP
0.424vnútrozemská2818 SGWaAP
0.448stredozemné742 SGWaAP
0.450vnútrozemský1611 SGWaAP
0.460sladkovodné_jazero800 SGWaAP
0.469jadranské461 SGWaAP
0.476stepné651 SGWaAP
0.479prímorské4661 SGWaAP
0.489pobrežie107140 SGWaAP
0.496oceánske1042 SGWaAP
0.505prístavné8804 SGWaAP
0.506vnútrozemie17596 SGWaAP
0.507južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.512atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.520hornaté1574 SGWaAP
0.523juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.525severné42086 SGWaAP
0.529Jadranský_more3068 SGWaAP
0.531pevninské598 SGWaAP
0.537súostrovie13629 SGWaAP
0.537riečne2159 SGWaAP
0.537jadranské_more2868 SGWaAP
0.538atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.540stredomorské1860 SGWaAP