Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vnútrozemská_vodná1942 SGWaAP
0.464vnútrozemská_plavba1089 SGWaAP
0.488lodná_doprava5116 SGWaAP
0.547nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.573námorná28987 SGWaAP
0.583vnútroštátna24364 SGWaAP
0.590cestná87361 SGWaAP
0.591železničná94011 SGWaAP
0.601vnútrozemská2818 SGWaAP
0.619doprava720765 SGWaAP
0.627plavebný1915 SGWaAP
0.628akvakultúra2439 SGWaAP
0.629rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.630kusová_zásielka594 SGWaAP
0.635vnútrozemský1611 SGWaAP
0.639námorný_prístav1092 SGWaAP
0.639riečna10277 SGWaAP
0.639splavnosť677 SGWaAP