Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vnútrozemie17596 SGWaAP
0.370pobrežie107140 SGWaAP
0.426hornaté1574 SGWaAP
0.441hornatá5659 SGWaAP
0.442atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.445severné42086 SGWaAP
0.445západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.449južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.463pobrežná13282 SGWaAP
0.467pobrežné4582 SGWaAP
0.474východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.481severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.484morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.494južný_cíp1845 SGWaAP
0.500pohorie_Sierra801 SGWaAP
0.502severný_cíp731 SGWaAP
0.503atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.506hornatý3935 SGWaAP
0.506vnútrozemské1090 SGWaAP
0.511Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.512prímorské4661 SGWaAP
0.515prímorské_letovisko3359 SGWaAP
0.515náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.516údolie100294 SGWaAP
0.516nížina20060 SGWaAP