Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.293fyziatria1102 SGWaAP
0.299pediatria5378 SGWaAP
0.307rádiológia1924 SGWaAP
0.313anestéziológia2085 SGWaAP
0.331klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.335cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.353urológia3908 SGWaAP
0.354kardiológia4412 SGWaAP
0.356klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.361všeobecné_lekárstvo3918 SGWaAP
0.362ortopédia4921 SGWaAP
0.363dermatovenerológia951 SGWaAP
0.370radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.372gynekológia8387 SGWaAP
0.377neurológia6524 SGWaAP
0.388diabetológia1408 SGWaAP
0.392hematológia4930 SGWaAP
0.404patologická_anatómia936 SGWaAP