Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.126vlna_cunami1913 SGWaAP
0.172cunami6514 SGWaAP
0.311tsunami6193 SGWaAP
0.340prílivová_vlna1616 SGWaAP
0.364prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.374zemetrasenie63101 SGWaAP
0.380ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.386tajfún6073 SGWaAP
0.450erupcia_sopka837 SGWaAP
0.509výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.514ničivá11577 SGWaAP
0.543hurikán19259 SGWaAP
0.552dotras498 SGWaAP
0.556Richterová_stupnica1780 SGWaAP
0.561tornádo11315 SGWaAP
0.574prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.574sopečná_erupcia838 SGWaAP
0.575tropická_búrka2979 SGWaAP
0.581zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.582veterná_smršť3550 SGWaAP