Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlastizradný429 SGWaAP
0.523vlastizradca2904 SGWaAP
0.533protištátny1516 SGWaAP
0.540protislovenský1765 SGWaAP
0.547buržoázny_nacionalista1385 SGWaAP
0.553kolaborant5109 SGWaAP
0.556zločinecký4740 SGWaAP
0.568zapredanec2345 SGWaAP
0.571eštebácky577 SGWaAP
0.580boľševický4033 SGWaAP
0.583ľudácky1786 SGWaAP
0.594korupčník1505 SGWaAP
0.598fašistický12968 SGWaAP
0.608fašista26739 SGWaAP
0.609klérofašizmus410 SGWaAP
0.609zločinný3119 SGWaAP
0.610čechoslovakista1225 SGWaAP
0.611ľudák3807 SGWaAP
0.613antidemokratický434 SGWaAP
0.616maďarón1524 SGWaAP
0.618klerikálny635 SGWaAP
0.619maďarónsky460 SGWaAP
0.620protiľudová439 SGWaAP