Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlastizradca2904 SGWaAP
0.227zapredanec2345 SGWaAP
0.271zradca21291 SGWaAP
0.304kolaborant5109 SGWaAP
0.425fašista26739 SGWaAP
0.427gauner6547 SGWaAP
0.430vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.433podliak4530 SGWaAP
0.442oportunista2613 SGWaAP
0.443korupčník1505 SGWaAP
0.449štváč835 SGWaAP
0.474pohrobok2776 SGWaAP
0.474rusofil1831 SGWaAP
0.475komunista120716 SGWaAP
0.476vagabund4296 SGWaAP
0.481špinavec1810 SGWaAP
0.485vlastizrada7034 SGWaAP
0.491iredentista423 SGWaAP
0.502odrodilec823 SGWaAP
0.505pansláv1275 SGWaAP
0.510rozvracač646 SGWaAP