Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlastivedný2557 SGWaAP
0.398vlastivedná2580 SGWaAP
0.404národopisný2491 SGWaAP
0.493Vlastivedný764 SGWaAP
0.501dejepisný1012 SGWaAP
0.506vlastivedné603 SGWaAP
0.524etnografický3092 SGWaAP
0.537osvetový6318 SGWaAP
0.539jazykovedný2642 SGWaAP
0.558národopisná4178 SGWaAP
0.566národopis4509 SGWaAP
0.576encyklopedický2294 SGWaAP
0.586prírodovedný5535 SGWaAP
0.589Národopisný1704 SGWaAP
0.594kultúrnohistorický676 SGWaAP
0.604náučný8978 SGWaAP
0.610etnologický1279 SGWaAP
0.612etnograf3785 SGWaAP
0.613ľudovýchovný717 SGWaAP
0.617popularizačný1619 SGWaAP
0.622historicko4412 SGWaAP
0.629etnografická3175 SGWaAP
0.630muzeológ431 SGWaAP
0.631etnografia3670 SGWaAP
0.634nárečový3045 SGWaAP