Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlastivedná2580 SGWaAP
0.398vlastivedný2557 SGWaAP
0.463národopisná4178 SGWaAP
0.479vlastivedné603 SGWaAP
0.526etnografická3175 SGWaAP
0.527prírodovedná6060 SGWaAP
0.528náučná7571 SGWaAP
0.533muzeálna3418 SGWaAP
0.551Vlastivedný764 SGWaAP
0.555dejepisná2483 SGWaAP
0.566popularizačná2757 SGWaAP
0.570spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.574národopis4509 SGWaAP
0.574etnologická974 SGWaAP
0.588etnografia3670 SGWaAP
0.589kultúrnohistorická795 SGWaAP
0.589bádateľská2749 SGWaAP
0.594múzejná6056 SGWaAP
0.600Prírodovedný481 SGWaAP
0.605národopisný2491 SGWaAP
0.609Národopisný1704 SGWaAP
0.615archeologická9248 SGWaAP
0.616vlastiveda5283 SGWaAP
0.619prírodovedecká1602 SGWaAP
0.620literárna122170 SGWaAP