Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlastenecky723 SGWaAP
0.408nacionalisticky833 SGWaAP
0.480národne6270 SGWaAP
0.486kresťansky3828 SGWaAP
0.503nacionálne766 SGWaAP
0.532slovansky883 SGWaAP
0.537národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.562vlastenecký5672 SGWaAP
0.572socialisticky1950 SGWaAP
0.572humanisticky714 SGWaAP
0.579ideologicky8080 SGWaAP
0.579národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.580liberálne3338 SGWaAP
0.582pravicovo2617 SGWaAP
0.594ľavicovo2169 SGWaAP
0.602militantne506 SGWaAP
0.613idealisticky761 SGWaAP
0.617opozične511 SGWaAP
0.619komunisticky1315 SGWaAP
0.623politicky59897 SGWaAP
0.626vlastenecká7680 SGWaAP