Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlastenecká7680 SGWaAP
0.460patriotická544 SGWaAP
0.543vlastenecký5672 SGWaAP
0.551protifašistická1579 SGWaAP
0.568proletárska2351 SGWaAP
0.573októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.579nacionálna2433 SGWaAP
0.581októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.590národno2973 SGWaAP
0.599antikomunistická987 SGWaAP
0.599nacionalistická10418 SGWaAP
0.607propagandistická4384 SGWaAP
0.608Povstanie1386 SGWaAP
0.608antifašistická1450 SGWaAP
0.610autonomistická856 SGWaAP
0.611protivojnová1352 SGWaAP
0.613národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.618oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.624fašistická11983 SGWaAP
0.624protikomunistická1082 SGWaAP
0.626vlastenecky723 SGWaAP
0.627sovietska44297 SGWaAP