Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlaková12259 SGWaAP
0.265autobusová47638 SGWaAP
0.331železničná94011 SGWaAP
0.425električková9698 SGWaAP
0.426vlak367390 SGWaAP
0.454medzimestská1827 SGWaAP
0.456mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.459vlakový5763 SGWaAP
0.461hromadná_doprava13732 SGWaAP
0.463vlakový_spoj1996 SGWaAP
0.470železnica130887 SGWaAP
0.475MHD78394 SGWaAP
0.488železničná_stanica65885 SGWaAP
0.490trolejbusová6407 SGWaAP
0.499doprava720765 SGWaAP
0.508autobusové1658 SGWaAP
0.510vlakové2453 SGWaAP
0.513vlaková_súprava4719 SGWaAP
0.521vlakové_spojenie3610 SGWaAP
0.522autobusový_spoj4138 SGWaAP
0.525električka77997 SGWaAP
0.527rýchliková686 SGWaAP
0.533jednokoľajová489 SGWaAP
0.533vlaková_stanica11208 SGWaAP