Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vladárska582 SGWaAP
0.375panovnícka1726 SGWaAP
0.523panovník51690 SGWaAP
0.536panovnícky999 SGWaAP
0.543štátnická1949 SGWaAP
0.592panovnícke412 SGWaAP
0.601veľmož6882 SGWaAP
0.602cisárska10525 SGWaAP
0.606dynastická512 SGWaAP
0.628habsburský3387 SGWaAP
0.629panovnícky_rod963 SGWaAP
0.630habsburská2478 SGWaAP
0.631franská1070 SGWaAP
0.632vladár10193 SGWaAP
0.632výbojná653 SGWaAP
0.633sultánova801 SGWaAP
0.634knieža54086 SGWaAP
0.636cisárova2840 SGWaAP
0.636kniežacia2158 SGWaAP
0.644kráľ403784 SGWaAP
0.645dynastický759 SGWaAP
0.645Arpádovci1890 SGWaAP
0.646arpádovský476 SGWaAP