Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vladár10193 SGWaAP
0.332panovník51690 SGWaAP
0.342vládca51375 SGWaAP
0.368mocnár1810 SGWaAP
0.386vojvodca8873 SGWaAP
0.420miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.440knieža54086 SGWaAP
0.441uzurpátor1094 SGWaAP
0.453veľmož6882 SGWaAP
0.472cisár81604 SGWaAP
0.480samovládca781 SGWaAP
0.484kráľ403784 SGWaAP
0.492rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.505vezír2702 SGWaAP
0.515cár13306 SGWaAP
0.516hodnostár9043 SGWaAP
0.518Svätopluk24420 SGWaAP
0.520bojar1460 SGWaAP
0.531veľkňaz12579 SGWaAP
0.532imperátor2803 SGWaAP
0.532despota2502 SGWaAP
0.534chán3891 SGWaAP
0.550služobník35859 SGWaAP
0.550Šalamún9216 SGWaAP