Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlažnosť1279 SGWaAP
0.407malomyseľnosť1258 SGWaAP
0.431ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.452svetskosť754 SGWaAP
0.476nerozumnosť1145 SGWaAP
0.492povrchnosť7196 SGWaAP
0.497nevernosť1830 SGWaAP
0.499bezbožnosť2685 SGWaAP
0.502hriešnosť4249 SGWaAP
0.507neviera3406 SGWaAP
0.514polovičatosť733 SGWaAP
0.527horlivosť13105 SGWaAP
0.532bigotnosť752 SGWaAP
0.540úzkoprsosť543 SGWaAP
0.543zbožnosť13347 SGWaAP
0.545nevďačnosť2031 SGWaAP
0.546nábožnosť6354 SGWaAP
0.549nemravnosť3259 SGWaAP
0.554neláska2811 SGWaAP
0.557povýšenosť1878 SGWaAP
0.561nízkosť1407 SGWaAP