Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vlákať1886 SGWaAP
0.538zavliecť2592 SGWaAP
0.558nastražiť_pasca534 SGWaAP
0.605zvábiť1497 SGWaAP
0.611vohnať3428 SGWaAP
0.614nalákať10750 SGWaAP
0.615vniknúť28337 SGWaAP
0.632zverbovať1288 SGWaAP
0.633vmanévrovať974 SGWaAP
0.633vylákať9476 SGWaAP
0.634odvliecť11424 SGWaAP
0.639naverbovať2838 SGWaAP
0.649uväzniť14485 SGWaAP
0.654obalamutiť2715 SGWaAP
0.654lapiť4081 SGWaAP
0.655omámiť3240 SGWaAP
0.659nastražiť4035 SGWaAP
0.660vpadnúť7202 SGWaAP
0.662privliecť1681 SGWaAP
0.662zviesť27818 SGWaAP
0.666vtiahnuť34861 SGWaAP
0.667vkradnúť6523 SGWaAP
0.667podstrčiť4224 SGWaAP
0.668prepašovať8045 SGWaAP