Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP
0.469splnomocnenec32876 SGWaAP
0.470vicepremiér18323 SGWaAP
0.540vicepremiér_Pál1092 SGWaAP
0.545splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.555podpredseda196986 SGWaAP
0.569Splnomocnenec427 SGWaAP
0.573štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.575eurokomisár12424 SGWaAP
0.604Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.629parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.631Viktor_Nižňanský1374 SGWaAP
0.633Pál_Csáky6357 SGWaAP
0.639minister948408 SGWaAP
0.641Igor_Barát1539 SGWaAP
0.654Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.657Výbor_NR2924 SGWaAP
0.664Dušan_Čaplovič15362 SGWaAP