Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vládnuci10145 SGWaAP
0.361vládnuca23919 SGWaAP
0.446vládnuce1746 SGWaAP
0.509monarcha5732 SGWaAP
0.510absolutistický1107 SGWaAP
0.510vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.513vládca51375 SGWaAP
0.517autoritársky2625 SGWaAP
0.530autokratický1880 SGWaAP
0.547mocenský18956 SGWaAP
0.549monarchistický541 SGWaAP
0.552autokrat1134 SGWaAP
0.555uzurpátor1094 SGWaAP
0.567samovládca781 SGWaAP
0.573panovník51690 SGWaAP
0.577diktátorský1622 SGWaAP
0.582diktátor26699 SGWaAP
0.584vládnuť194286 SGWaAP
0.593štátostrana2088 SGWaAP
0.593hegemón2407 SGWaAP
0.595pravicový23170 SGWaAP
0.598nacionalistický5917 SGWaAP
0.598establišment2342 SGWaAP