Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.386vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.388oligarchia6822 SGWaAP
0.418vládnuca23919 SGWaAP
0.420mocenská17357 SGWaAP
0.486autoritárska1652 SGWaAP
0.491mocenský18956 SGWaAP
0.496plutokracia553 SGWaAP
0.500establišment2342 SGWaAP
0.501štátostrana2088 SGWaAP
0.504imperialistická2821 SGWaAP
0.510vládnuci10145 SGWaAP
0.511buržoázia8590 SGWaAP
0.515autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.517autokracia1058 SGWaAP
0.523autokratická662 SGWaAP
0.529prozápadná2030 SGWaAP
0.532veľkokapitál675 SGWaAP
0.532veľmocenská990 SGWaAP
0.543diktatúra24909 SGWaAP
0.545intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.545vládna_garnitúra5359 SGWaAP
0.546aristokracia7168 SGWaAP
0.547koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.547autokrat1134 SGWaAP
0.549svetovládna416 SGWaAP
0.556elita99283 SGWaAP
0.561absolutistická947 SGWaAP
0.564demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.565despocia408 SGWaAP
0.569imperiálna2833 SGWaAP
0.569mocenské5133 SGWaAP
0.570samovláda809 SGWaAP
0.570buržoázna6997 SGWaAP
0.572totalitná8415 SGWaAP
0.573globalistická486 SGWaAP
0.575svetovláda2471 SGWaAP
0.577hegemón2407 SGWaAP