Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.386vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.388oligarchia6822 SGWaAP
0.418vládnuca23919 SGWaAP
0.420mocenská17357 SGWaAP
0.486autoritárska1652 SGWaAP
0.491mocenský18956 SGWaAP
0.496plutokracia553 SGWaAP
0.500establišment2342 SGWaAP
0.501štátostrana2088 SGWaAP
0.504imperialistická2821 SGWaAP
0.510vládnuci10145 SGWaAP
0.511buržoázia8590 SGWaAP
0.515autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.517autokracia1058 SGWaAP
0.523autokratická662 SGWaAP
0.529prozápadná2030 SGWaAP
0.532veľkokapitál675 SGWaAP
0.532veľmocenská990 SGWaAP
0.543diktatúra24909 SGWaAP