Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vládca51375 SGWaAP
0.342vladár10193 SGWaAP
0.389panovník51690 SGWaAP
0.414uzurpátor1094 SGWaAP
0.416samovládca781 SGWaAP
0.416mocnár1810 SGWaAP
0.442imperátor2803 SGWaAP
0.442kráľ403784 SGWaAP
0.448vojvodca8873 SGWaAP
0.474miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.490faraón19159 SGWaAP
0.494monarcha5732 SGWaAP
0.504vezír2702 SGWaAP
0.507despota2502 SGWaAP
0.513vládnuci10145 SGWaAP
0.530mocný84609 SGWaAP
0.531chán3891 SGWaAP
0.531diktátor26699 SGWaAP
0.532knieža54086 SGWaAP
0.533zjednotiteľ751 SGWaAP
0.536cisár81604 SGWaAP
0.536dobyvateľ8695 SGWaAP
0.539rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.546uchvatiteľ420 SGWaAP
0.546vládkyňa2657 SGWaAP