Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vkĺznuť12274 SGWaAP
0.452vnoriť4516 SGWaAP
0.465vliezť16583 SGWaAP
0.471vykĺznuť9053 SGWaAP
0.490všuchnúť545 SGWaAP
0.493vopchať12438 SGWaAP
0.496zaboriť10354 SGWaAP
0.497prekĺznuť5806 SGWaAP
0.519vojsť204683 SGWaAP
0.522strčiť47313 SGWaAP
0.525vhupnúť6314 SGWaAP
0.532prešmyknúť4941 SGWaAP
0.561vsunúť11441 SGWaAP
0.565prešuchnúť463 SGWaAP
0.570vplávať3972 SGWaAP
0.573schmatnúť22306 SGWaAP
0.574vbehnúť22441 SGWaAP
0.574vkradnúť6523 SGWaAP
0.578prikradnúť3506 SGWaAP
0.581roztvoriť11745 SGWaAP
0.581schúliť6293 SGWaAP
0.582vstrčiť528 SGWaAP
0.585zastrčiť7168 SGWaAP
0.590zakvačiť2025 SGWaAP