Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vizionárstvo624 SGWaAP
0.501novátorstvo1607 SGWaAP
0.530vizionárske551 SGWaAP
0.539vizionárska1207 SGWaAP
0.567hľadačstvo509 SGWaAP
0.581jasnozrivosť1624 SGWaAP
0.587geniálnosť505 SGWaAP
0.588pragmatickosť490 SGWaAP
0.590odvážnosť723 SGWaAP
0.595vizionársky1842 SGWaAP
0.598invenčnosť1106 SGWaAP
0.609nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.612genialita9003 SGWaAP
0.621vynachádzavosť1567 SGWaAP
0.629ambicióznosť1817 SGWaAP
0.630iracionálnosť409 SGWaAP
0.635čudáctvo980 SGWaAP
0.635imaginácia7879 SGWaAP
0.641megalomanstvo514 SGWaAP
0.642predvídavosť3825 SGWaAP
0.647nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.648prezieravosť2686 SGWaAP