Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vizionársky1842 SGWaAP
0.441novátorský2910 SGWaAP
0.443vizionárska1207 SGWaAP
0.467priekopnícky3517 SGWaAP
0.496invenčný2462 SGWaAP
0.546vizionár10511 SGWaAP
0.550nekonvenčný6049 SGWaAP
0.555vizionárske551 SGWaAP
0.567geniálny25327 SGWaAP
0.571avantgardný4434 SGWaAP
0.582futuristický6845 SGWaAP
0.586utopický2538 SGWaAP
0.595vizionárstvo624 SGWaAP
0.598ambiciózny38453 SGWaAP
0.599novátorská1969 SGWaAP
0.619vizionársky448 SGWaAP
0.623konceptuálny2657 SGWaAP
0.627utopistický734 SGWaAP
0.631vízia142863 SGWaAP
0.632surrealistický2794 SGWaAP
0.636novátorstvo1607 SGWaAP
0.637grandiózny2349 SGWaAP
0.637prevratný5637 SGWaAP
0.638sugestívny4138 SGWaAP