Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vizionárska1207 SGWaAP
0.395novátorská1969 SGWaAP
0.443vizionársky1842 SGWaAP
0.531vizionárske551 SGWaAP
0.539vizionárstvo624 SGWaAP
0.562invenčná1529 SGWaAP
0.590vízia142863 SGWaAP
0.599priekopnícka4082 SGWaAP
0.604vizionársky448 SGWaAP
0.608avantgardná2742 SGWaAP
0.613futuristická3963 SGWaAP
0.614jasnozrivá533 SGWaAP
0.615novátorstvo1607 SGWaAP
0.619dôvtipná885 SGWaAP
0.624geniálna11464 SGWaAP
0.635hĺbavá1297 SGWaAP
0.639nekonvenčná4150 SGWaAP
0.645utopická2272 SGWaAP
0.649novátorský2910 SGWaAP
0.652mysliteľská482 SGWaAP
0.655odvážna28885 SGWaAP
0.656smelá4888 SGWaAP
0.661mystická9575 SGWaAP