Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vizionárka1779 SGWaAP
0.319mystička1671 SGWaAP
0.509pútnička1128 SGWaAP
0.529rehoľníčka6401 SGWaAP
0.538svätica6831 SGWaAP
0.552misionárka3685 SGWaAP
0.555Fatima12097 SGWaAP
0.557rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.559prorokyňa1123 SGWaAP
0.559blahoslavená8390 SGWaAP
0.575laička491 SGWaAP
0.580apoštolka549 SGWaAP
0.585jasnovidka1693 SGWaAP