Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000virvar2242 SGWaAP
0.445huriavk1382 SGWaAP
0.487hurhaj4354 SGWaAP
0.552haravara757 SGWaAP
0.598lomoz3148 SGWaAP
0.610vrava7847 SGWaAP
0.613vresk2389 SGWaAP
0.615zhon20180 SGWaAP
0.620frmol1516 SGWaAP
0.643chaos87473 SGWaAP
0.648ruch36078 SGWaAP
0.663zmätok51039 SGWaAP
0.663džavot2082 SGWaAP
0.665ošiaľ15420 SGWaAP
0.677vír25708 SGWaAP
0.685harmatanec410 SGWaAP
0.686kakofónia1021 SGWaAP
0.695ohlušujúci3324 SGWaAP
0.697huk1751 SGWaAP
0.703mätež1029 SGWaAP
0.704hrmot5736 SGWaAP
0.705predvianočný_zhon1829 SGWaAP