Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000virtuózka626 SGWaAP
0.286huslistka3262 SGWaAP
0.302klaviristka4215 SGWaAP
0.329sopranistka4971 SGWaAP
0.374skladateľka4649 SGWaAP
0.374violončelistka693 SGWaAP
0.380mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.386operná_speváčka3068 SGWaAP
0.388flautistka902 SGWaAP
0.394operná_diva1064 SGWaAP
0.427hudobníčka5387 SGWaAP
0.439harfistka551 SGWaAP
0.450muzikantka643 SGWaAP
0.453gitaristka1569 SGWaAP
0.460speváčka145347 SGWaAP
0.478pianistka911 SGWaAP
0.486sólistka6366 SGWaAP
0.497šansoniérka757 SGWaAP
0.499husľová1961 SGWaAP
0.499pesničkárka2120 SGWaAP
0.539interpretka5223 SGWaAP
0.539umelkyňa20466 SGWaAP