Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000violončelistka693 SGWaAP
0.203huslistka3262 SGWaAP
0.233klaviristka4215 SGWaAP
0.250flautistka902 SGWaAP
0.284sopranistka4971 SGWaAP
0.341mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.341gitaristka1569 SGWaAP
0.354skladateľka4649 SGWaAP
0.366harfistka551 SGWaAP
0.374virtuózka626 SGWaAP
0.375hudobníčka5387 SGWaAP
0.376operná_speváčka3068 SGWaAP
0.385speváčka145347 SGWaAP
0.398operná_diva1064 SGWaAP
0.415pesničkárka2120 SGWaAP
0.417sólistka6366 SGWaAP
0.417pianistka911 SGWaAP
0.434muzikantka643 SGWaAP
0.452basgitaristka552 SGWaAP
0.463šansoniérka757 SGWaAP
0.465barytonista1663 SGWaAP
0.465akordeonista1878 SGWaAP