Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.323ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.356pestovanie_vinič2611 SGWaAP
0.402vinárstvo26581 SGWaAP
0.430pivovarníctvo2298 SGWaAP
0.450zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.469vinohradnícke1822 SGWaAP
0.485vinohradnícka12559 SGWaAP
0.493včelárstvo7725 SGWaAP
0.507vinohradnícky5888 SGWaAP
0.549baníctvo16576 SGWaAP
0.554vinárska13695 SGWaAP
0.558mlynárstvo887 SGWaAP
0.561ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.563poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.572salašníctvo1170 SGWaAP
0.576vinárske2389 SGWaAP
0.578vidiecka_turistika2016 SGWaAP
0.579vinársky9216 SGWaAP
0.584agroturistika6318 SGWaAP
0.590pastierstvo1875 SGWaAP
0.591chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.591sklárstvo1094 SGWaAP
0.596chov_dobytok4118 SGWaAP
0.600hrnčiarstvo2987 SGWaAP