Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vilová920 SGWaAP
0.327vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.452radová_zástavba5717 SGWaAP
0.517vilový658 SGWaAP
0.522vilka8368 SGWaAP
0.527vila70363 SGWaAP
0.536zástavba34227 SGWaAP
0.557novostavba81156 SGWaAP
0.562novovybudovaná6835 SGWaAP
0.564zastavaná11085 SGWaAP
0.569dvojdom4959 SGWaAP
0.570Rezidencia1391 SGWaAP
0.578borovicový_háj932 SGWaAP
0.580obytná_štvrť3689 SGWaAP
0.580apartmánový13507 SGWaAP
0.581Novostavba3247 SGWaAP
0.585terasovitá1199 SGWaAP
0.587apartmánová1185 SGWaAP
0.589átriový830 SGWaAP