Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vikariát1379 SGWaAP
0.380vikár7305 SGWaAP
0.464exarchát1045 SGWaAP
0.468eparchia6373 SGWaAP
0.512diecéza45229 SGWaAP
0.521generálny_vikár5613 SGWaAP
0.522ordinár5708 SGWaAP
0.526biskupský_vikár1306 SGWaAP
0.530arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.535apoštolská_administratúra647 SGWaAP
0.537diecézny6378 SGWaAP
0.537prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.538arcibiskupský5204 SGWaAP
0.543exarcha932 SGWaAP
0.545apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.548dištrikt4731 SGWaAP
0.548biskup286883 SGWaAP
0.557arcidiecéza11179 SGWaAP
0.561gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.564Apoštolský1335 SGWaAP
0.564kanonik9390 SGWaAP
0.567Mukačevská_eparchia770 SGWaAP