Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vikár7305 SGWaAP
0.238generálny_vikár5613 SGWaAP
0.335monsignor3388 SGWaAP
0.339biskup286883 SGWaAP
0.348prefekt7832 SGWaAP
0.366kanonik9390 SGWaAP
0.368provinciál5858 SGWaAP
0.372pomocný_biskup12308 SGWaAP
0.375arcibiskup91698 SGWaAP
0.380vikariát1379 SGWaAP
0.386apoštolský_administrátor1952 SGWaAP
0.387biskupský_vikár1306 SGWaAP
0.396diecézny_biskup10577 SGWaAP
0.400prelát4112 SGWaAP
0.402kaplán31074 SGWaAP
0.408ordinár5708 SGWaAP
0.417kňaz355291 SGWaAP
0.435nuncius3108 SGWaAP
0.450farár123386 SGWaAP
0.460diecézny6378 SGWaAP
0.460diakon14355 SGWaAP
0.462sídelný_biskup1210 SGWaAP
0.462metropolita12433 SGWaAP