Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.182Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.326zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.410vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.441krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.459galantské_osvetové414 SGWaAP
0.463Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.481považské_osvetové723 SGWaAP
0.485turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.489regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.492osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.502pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.522Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.525spišské_osvetové762 SGWaAP
0.540CVČ_Relax652 SGWaAP
0.545Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.546gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.546Vihorlatský2173 SGWaAP
0.556záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.565Dom_Matica4487 SGWaAP