Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.346vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.378Vihorlatský2173 SGWaAP
0.389Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.398zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.410vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.435Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.465východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.477banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.482osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.485liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.518šarišské2813 SGWaAP
0.519Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.524národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.530novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.530krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.534regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.537zemplínske2747 SGWaAP
0.542považské_múzeum4187 SGWaAP
0.547tribečské_múzeum861 SGWaAP
0.552západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.556turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.559Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.563národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.567Renesančný841 SGWaAP
0.568ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.574múzeum440457 SGWaAP
0.578gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.578galantské_osvetové414 SGWaAP
0.579Tribečský1247 SGWaAP
0.580Zemplínsky6477 SGWaAP
0.580južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.580Dom_Matica4487 SGWaAP
0.581Múzeum_moderné2494 SGWaAP