Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.346vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.378Vihorlatský2173 SGWaAP
0.389Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.398zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.410vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.435Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.465východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.477banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.482osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.485liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.518šarišské2813 SGWaAP
0.519Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.524národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.530novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.530krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.534regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.537zemplínske2747 SGWaAP