Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viesť1521105 SGWaAP
0.517neviesť52903 SGWaAP
0.584dochádzať325472 SGWaAP
0.590prispievať237618 SGWaAP
0.597vyústiť48470 SGWaAP
0.614spôsobiť531769 SGWaAP
0.642dôjsť732292 SGWaAP
0.650zapríčiniť41547 SGWaAP
0.656prispieť369261 SGWaAP
0.658spôsobovať354953 SGWaAP
0.689doviesť75049 SGWaAP
0.700sprevádzať232947 SGWaAP
0.702zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.706vedúce34497 SGWaAP
0.711vyvolávať173925 SGWaAP
0.725vyúsťovať7436 SGWaAP
0.725priviesť211004 SGWaAP
0.733vedúca184135 SGWaAP
0.734dopomôcť29415 SGWaAP
0.735dôsledok652177 SGWaAP
0.741následkom47876 SGWaAP
0.742vedúci226529 SGWaAP
0.746smerovať231514 SGWaAP
0.750podnietiť30809 SGWaAP
0.752vyprovokovať22357 SGWaAP
0.754vyvolať251725 SGWaAP
0.763prechádzať407382 SGWaAP
0.764nasledovať483468 SGWaAP
0.771pridružiť9015 SGWaAP
0.778napomôcť31532 SGWaAP
0.781spôsobené85262 SGWaAP
0.782patriť2068855 SGWaAP
0.782podnecovať26513 SGWaAP
0.785narušenie52316 SGWaAP
0.785následok311529 SGWaAP
0.786predchádzať143690 SGWaAP
0.790naznačovať181233 SGWaAP
0.791nepriaznivo_ovplyvňovať3832 SGWaAP
0.792sprevádzaný33277 SGWaAP
0.793predisponovať902 SGWaAP
0.796privádzať47644 SGWaAP
0.797sprevádzané22385 SGWaAP
0.798sprevádzaná33519 SGWaAP
0.798fatálny_následok4253 SGWaAP
0.801iniciovať52396 SGWaAP
0.802nepriaznivo_ovplyvniť3249 SGWaAP