Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viesť1521105 SGWaAP
0.517neviesť52903 SGWaAP
0.584dochádzať325472 SGWaAP
0.590prispievať237618 SGWaAP
0.597vyústiť48470 SGWaAP
0.614spôsobiť531769 SGWaAP
0.642dôjsť732292 SGWaAP
0.650zapríčiniť41547 SGWaAP
0.656prispieť369261 SGWaAP
0.658spôsobovať354953 SGWaAP
0.689doviesť75049 SGWaAP
0.700sprevádzať232947 SGWaAP
0.702zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.706vedúce34497 SGWaAP
0.711vyvolávať173925 SGWaAP
0.725vyúsťovať7436 SGWaAP
0.725priviesť211004 SGWaAP
0.733vedúca184135 SGWaAP
0.734dopomôcť29415 SGWaAP
0.735dôsledok652177 SGWaAP
0.741následkom47876 SGWaAP
0.742vedúci226529 SGWaAP
0.746smerovať231514 SGWaAP
0.750podnietiť30809 SGWaAP
0.752vyprovokovať22357 SGWaAP