Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vierouka3595 SGWaAP
0.344mravouka797 SGWaAP
0.360dogmatika1828 SGWaAP
0.377dogmatická2399 SGWaAP
0.404vieroučná2018 SGWaAP
0.411cirkev670610 SGWaAP
0.430viera559516 SGWaAP
0.434dogma26025 SGWaAP
0.436Cirkev25402 SGWaAP
0.439judaizmus11119 SGWaAP
0.442katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.445apologetika943 SGWaAP
0.448Biblia123640 SGWaAP
0.448katechizmus10306 SGWaAP
0.460teologicky2338 SGWaAP
0.462katolicizmus10809 SGWaAP
0.463heréza5062 SGWaAP
0.464gnosticizmus1181 SGWaAP
0.469vieroučný1373 SGWaAP
0.477kresťanstvo112019 SGWaAP