Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vieroučný1373 SGWaAP
0.342teologický11644 SGWaAP
0.449vieroučná2018 SGWaAP
0.469vierouka3595 SGWaAP
0.495dogmatický2709 SGWaAP
0.533náboženský79066 SGWaAP
0.538filozofický23675 SGWaAP
0.545svetonázorový1242 SGWaAP
0.548ekumenický6803 SGWaAP
0.562reformačný1059 SGWaAP
0.562Katechizmus772 SGWaAP
0.569katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.569dogmatika1828 SGWaAP
0.579katechizmus10306 SGWaAP
0.583heréza5062 SGWaAP
0.591cirkevný71707 SGWaAP
0.596koncil23984 SGWaAP