Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vieroučná2018 SGWaAP
0.404vierouka3595 SGWaAP
0.449vieroučný1373 SGWaAP
0.456dogmatická2399 SGWaAP
0.462teologická15752 SGWaAP
0.497pravovernosť839 SGWaAP
0.500heréza5062 SGWaAP
0.515koncilová941 SGWaAP
0.515dogmatika1828 SGWaAP
0.524mravoučná740 SGWaAP
0.525mravouka797 SGWaAP
0.527svetonázorová2059 SGWaAP
0.541katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.541zjavená4226 SGWaAP
0.545ekumenizmus6626 SGWaAP
0.545Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.546Cirkev25402 SGWaAP